Dutch norks

I FORM hjemme

Huset ditt må være et hjem. Men også her har teknikken gjort sitt inntog. Ved å koble vårt moderne utstyr til et foreldet elektrisitetsnett og i den forbindelse eksterne faktorer som sendemaster, ventilerings- og oppvarmingssystemer oppstår det i mange boliger en blanding av forstyrrende EM-felt og EMC. Dårlig søvn, tretthet, konsentrasjonsproblemer og mange andre trivselplager fører til en stadig forverret helsesituasjon. Med tanke på reduksjon av EMF og EMC i hele din bolig kan du henvende deg til ElectroSense. Og for tilpassing av bare en datamaskin-arbeidsplass, eller bedre søvn gir ElectroSense deg gjerne skreddersydde råd. Slik at du føler deg hjemme igjen.