Dutch norks

Forskning & Literatur

Nedenfor finner du en del vitenskapelig forskning og dokumentasjon der du kan lese om aktuelle synspunkter på elektromagnetiske felt og hvordan de påvirker helsen vår.

Professor Adlkofer påstår at stråling ikke kan være kreftfremkallende men at det er likevel høyst sannsynligvis kreftfremkallende. I forelesningen sin “Protection Against Radiation is in Conflict with Science” på Harvard Law School forklarer Professor Adlkofer tydelig at den mobile kommunikasjonsindustrien anvender  vitenskapelig forskning som de selv finansierer for å legge skjul på dette. Vennligst klikk her for den fullstendige forelesningen.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) påstår at høyfrekvente elektromagnetiske felt kan være kreftfremkallende. Den 31. mai 2011 kunngjorde IARC (International Agency on the Research of Cancer), en offentlig institusjon  og del av Verdens helseorganisasjon (WHO), i en pressemelding at den kommer til å plassere høyfrekvente elektromagnetiske felt i gruppe 2b, muligens kreftfremkallende. Dette gjøres bl.a. på grunn av hjernekreftens foruroligende økning. Under høyfrekvente elektromagnetiske felt sorterer trådløse kommunikasjonsmidler som GSM, WiFi, Bluetooth og DECT, samt håndapparater og basestasjoner.

Stråling fra DECT telefon påvirker hjertet Ny forskning av Dr. Magda Havas og kollegaer, publisert i European Journal of Oncology Library (Vol. 5, 2010), viser at stråling fra trådløse DECT telefoner gjør noe med hjertet. Under en dobbelt blindtest-gjennomført undersøkelse reagerte 12 av de 25 prøvepersoner på høyfrekvent stråling fra en DECT stasjon. De opplevde hjerterytmefeil eller økt frekvens. Dette foregikk bare når prøvepersonene ble utsatt for stråling (5 microW/cm2 eller 0,5% etter de kanadiske og US direktiver). Vennligst se for mer informasjon www.magdahavas.com.

Bioinitiative Working Group reports (2007 - 2012 - 2014) Stråling fra elektrisk utstyr og anlegg er mye skadeligere enn man gikk ut fra, påstår en alarmerende rapport. Alzheimer, leukemi, hjernetumorer, brystkreft: alt dette kan du få av elektromagnetisk stråling som frigis ved bruk av blant annet mobile telefoner og trådløst internett. Dette skriver en gruppe på fjorten internasjonale forskere i en nylig publisert rapport. Det anbefales på det sterkeste å lese public overview summary.
I rapporten gir Bioinitiative Working Group en oversikt over 2000 vitenskapelige globalt gjennomførte studier etter helseeffekter av elektromagnetisk stråling (stråling som frigis ved bruk av elektrisk utstyr og anlegg). Konklusjonene kan ikke  misforstås: allerede relativt lave doser gir kraftig økt helserisiko. De nåværende globalt anvendte sikkerhetsnormer er tusener av ganger for høye mener forskerne.

Genuis, SJ. Fielding a current idea: exploring the public health impact of electromagnetic radiation. Elsevier Public Health (2007) En utmerket oversiktsforskning foretatt av det Mediske Fakultetet, Universitetet i Alberta, Canada på effekter av EM-felt på mennesker. Hele EM spektret nevnes, fra husholdningsapparater som datamaskiner og billedskjerm til sendemaster og mobiltelefoner. Også lysnettforurensning, på uskjermende  kopperkabler i huset, ved tilkoblingskabler for datamaskiner og moderne flatskjerm blir behandlet.

EU Reflex: skade på celler og DNA. Det vises av Europeisk Reflex forskning at det anrettes signifikant biologisk skade på menneskelige celler og da hovedsakelig DNA også med en SAR verdi på 1,3 (representativt for mange mobiltelefoner). Denne forskningen, gjennomført av 12 universiteter i 7 europeiske land, er en gjentatt kontrollforskning av noen vitenskapelige forskningsarbeider som ble gjennomført før. Med dette er det påvist at skade på celler og DNA i laboratoriesituasjoner er reproduserbare og således danner vitenskapelig bevis. Effekten av elektromagnetisk stråling etter en måned, viser seg å være direkte sammenliknbare med effekten av røntgenstråling på en brøkdel av et sekund. Spesielt denne tidsforsinkelsesfaktor ved ikke ioniserende stråling undervurderes i de nåværende nederlandske normene.

The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields. Andrew Goldsworthy, Honorary Lecturer ved Imperial College London, har laget en arbeidsmodell om effekten av elektromagnetisk stråling på cellenivå.

Cross Currents, The Perils of Electropollution (1990). Dr. Becker beskriver i boken sin hvordan vår menneskekropp og immunsystemet påvirkes negativt av elektromagnetiske felt fra høyspenningsoverføringskabler, radar, mikrobølger, radio- og fjernsynssendemaster, dataskjerm, utstyr hjemme og lysnettets elektriske kabler. Med andre ord Dr. Becker har lenge før den mobile telefonenes ankomst pekt på sammenheng mellom både stråling og menneskelagte EM-felt på den ene side og de nåværende lovlige normer på den ene side og økning i kreft, fødselsavvik, depresjon, læreproblemer, autisme, Kronisk Tretthets  Syndrom, Alzheimer og andre degenerative sykdommer på den andre side.