Nederlands Noors

Disclaimer

Bruk av noen informasjon fått gjennom denne siden skjer for forbrukerens risiko.

ElectroSense bestreber seg på å garantere at informasjon og tilbud av relevant innhold som det henvises til og der ElectroSense fungerer som portal er fullstendig og riktig, derimot kan ElectroSense ikke holdes ansvarlig for noen ufullstendig eller uriktig informasjon som finnes ved hjelp av denne hjemmeside. ElectroSense svarer ikke for skade oppstått etter besøk på denne siden eller noen skade oppstått i forbindelse med ytede tjenester, tilbud eller innhold som er henvist til.

Hjemmesiden til ElectroSense har mulighet til å nedlaste både informasjon utviklet av ElectroSense eller levert av tredjemenn. ElectroSense svarer ikke for skade oppstått som følge av nedlasting av disse opplysninger under henvisning til lovens ansvarsbestemmelser.

ElectroSense-siden henviser til hyperlenker eller hyperlenker til andre sider som ligger utenfor domenet til ElectroSense. Disse er kun brukt til informasjon for brukere og de er i god tro utvalgt til målgruppene for ElectroSense. ElectroSense svarer ikke for disse sidenes eller kildenes innhold eller angivelser. ElectroSense garanterer ikke og aksepterer heller ikke noe ansvar i forbindelse med innhold, data, råd, erklæringer, software, produkter eller annet materiale på tilsvarende sider eller kilder.

ElectroSense svarer ikke for mulig virus på siden eller serveren til ElectroSense som gjør informasjon tilgjengelig. Bortsett fra grov forsømmelse eller forsett svarer ElectroSense aldri for tap av fortjeneste eller for spesielle, enkeltstående, indirekte, ytterligere eller noen andre skade som følger av eller knytter seg til virking av siden vår eller våre tjenester uansett måten hvorpå denne skaden oppstår.

Vennligst send e-post til: info@electrosense.nl når du har klager, bemerkninger eller informasjon om innhold som krenker lovens bestemmelser eller tredjemanns rettigheter.