Dutch norks

I FORM på skole

Mange skoler, universiteter og offentlige institusjoner implementerer trådløst internett (WiFi) i bygningene sine. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har plassert EM-stråling i 2B kategori, som muligens kreftfremkallende. Hvis du som forelder, skoleelev, student eller arbeidstaker har problemer med disse stadig tilstedeværende kilder av høyfrekvent pulset stråling og du er bekymret for tilhørende helserisikoer, kan du sende brev til vedkommende instans. Bruk dette brevet som forsvarstale for ikke å bruke barna våre til eksperimenter og til å angi at du ikke aksepterer implementering av WiFi.