Dutch norks

I FORM i stallen

Det er veldig viktig med sunne kyr for fedriften. Utstyr hjelper storfebonden med stell av dyrene og satsing på så stort som mulig utbytte. Men for høye EM-felt og forstyrrende EMC signaler påvirker også dyrenes helse. Staller blir stadig mer moderne og storfebonden har å gjøre med forskjellige leverandører av utstyr. Ta kontakt med ElectroSense for EMF / EMC management av bygningene dine, slik at elektrotekniske installasjoner og utstyr ikke påvirker helsen til dine dyr på ufordelaktig måte.