Nederlands Noors

FIT op school

Veel scholen, universiteiten en openbare instellingen implementeren draadloos internet (WiFi) in hun gebouwen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft EM-straling in de categorie 2B geplaatst zijnde mogelijk kankerverwekkend. Indien u als ouder, scholier, student of werknemer problemen hebt met deze constant aanwezige bronnen van hoogfrequente gepulste straling en ongerust bent over de gezondheidsrisico's daarvan, kunt u een brief sturen aan de betreffende instantie. U kunt hier een modelbrief downloaden. De argumenten in de brief pleiten voor het voorzorgprincipe en zijn een pleidooi om onze kinderen en jongeren niet te gebruiken voor experimenten. U kunt deze brief gebruiken om aan te geven dat u de implementatie van WiFi niet accepteert.

Via de Kinderombudsman kan ook een klacht of signaal afgegeven worden over wifi op school en de gezondheidsrisico's voor kinderen.