Nederlands Noors

FIT in de stal

In de veeteelt is een gezonde veestapel van het grootste belang. Apparatuur helpt een veehouder met de verzorging van het vee en om een zo hoog mogelijk rendement te krijgen. Maar te hoge EM-velden en verstorende EMC signalen zijn ook van invloed op de gezondheid van het vee. Stallen worden steeds moderner en een veehouder heeft te maken met verschillende leveranciers van apparatuur. U kunt ElectroSense inschakelen om het EMV / EMC management van uw gebouwen te verzorgen, zodat uw electrotechnische installatie en apparatuur de gezondheid van uw vee niet nadelig beïnvloeden.