Nederlands Noors

Electrosmog veroorzaakt DNA-breuken

15-12-2010

Professor Mosgöller, Hoogleraar aan de Medische Universiteit te Wenen, publiceerde een samenvatting van wetenschappelijke onderzoeksresultaten betreffende de gentoxiteit van straling. Conclusie is dat hoogfrequente straling DNA-breuken veroorzaakt in daarvoor gevoelige cellen. Hoe langer de blootstelling aan straling, des te groter is de schade op celniveau. Onderbroken belasting (aan-uit-aan) heeft meer schade tot gevolg dan continue belasting. Datzelfde geldt ook voor gepulste straling ten opzichte van ongepulste straling.

Titel van de publicatie: Vorsorge aufgrund wiederholter Feststellung sogenannter a-thermischer Wirkungen von HF-EMF door Professor Wilhelm Mosgöller. Mosgöller was ook leider van het AUVA onderzoek. Aan de publicatie liggen recente internationale onderzoeksresultaten ten grondslag die volgens Mosgöller een pleidooi rechtvaardigen voor onmiddellijke eenvoudig te treffen voorzorgsmaatregelen om het risico van blootstelling aan HF elektromagnetische straling te reduceren.

« terug